Praca dobra na wszystko?

Albert Einstein powiedział: Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z;  x - to pra­ca,  y - roz­rywki,  z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami.  Praca pozwoliła mi dziś zapomnieć, oderwać się na chwilę, uciec… czy to dobre rozwiązanie? Ucieczka? Może powinna to być świadoma ucieczka? Ucieczka z podświadomym myśleniem o zmarłym dziecku? Może… może to pierwszy krok do powrotu do życia? […]